Qué es un Google doc


Google és una grup d'eines que Google posa a disposició dels usuaris subscrits als seus serveis. Google és gratuït.
Google està format per un processador de textos, un full de càlculs i un programa de presentacions. Tot està en línia, és a dir, es treballa sobre els programes (processador de text, full de càlcul o presentació) que estan en els servidors de Google, és a dir, a Internet, no al nostre ordinador.


Quins avantatges té treballar amb programes a Internet?
Que es pot accedir als arxius des de qualsevol ordeandor, simplement ha d'estar connectat a la Xarxa


I un avantatge molt important:
Es poden compartir els fitxers amb aquelles persones que vulguis de manera que es pot desenvolupar un treball col.laboratiu, un a un ordinador i un altre en un altre.
Jo comparteixo documents de text amb companys de feina per escriure articles en col.laboració. També compartim llistes de tasques, ens repartim les tasques, titllem el que ja hem fet, un inclou coses que a l'altre se li han oblidat ...


En aquest link podeu fer una visita guiada per veure el què es pot fer amb Google Docs. És molt fàcil i les seves possibilitats són molt interessants.

En aquest video ho explica, com sempre, de manera fàcil i divertida